Komplike tanımlara girmeden basitçe ifade etmek gerekirse; JSON Web Token (JWT), taraflar arası güvenli bir şekilde JSON olarak veri aktarımı yapılmasını sağlayan bir standarttır.

Genellikle kullanıcı kimliklendirme işlemlerinde kullanılır. Bu kimliğin doğrulanması sırasında herhangi farklı bir sunucuya gitme ihtiyacı olmaz. Aynı şekilde veri tabanından da sorgulama yapmasına gerek kalmaz. Sunucuya gelen token bilgisi kod tarafında doğrulanır ve kullanıcıya talep ettiği içerik sunulur. Basit anlamdaki kullanımı bu şekildedir.

Diğer alternatiflerine göre daha küçük boyutludur. Bu sebeple bir JWT’yi URL üzerinden, POST parametresi olarak ya da HTTP header’a koyarak hızlıca sunucuya gönderebiliriz.

Neden JWT?

JWT diğer alternatiflerine göre JSON kullandığı için daha kompakt bir…


Oldukça popüler bir NoSQL database türü olan MongoDB nedir, özellikleri nelerdir gibi konularda kısaca bahsederek Javascript istemcisi üzerinde bir MongoDB örneği yaparak konuyu pekiştirmeye çalışalım.

MongoDB Nedir?

MongoDB, cross-platform, açık kaynaklı ve döküman tabanlı bir database yönetim sistemidir. Bir NoSQL database türüdür. Döküman tabanlı dedim çünkü bünyesinde ilişkisel bir tablo yapısı barındırmaz. Kullandığı data yapısı JSON’a çok benzer olmasına karşın BSON adı verilen bir data yapısını kullanır. BSON, Binary JSON manasına gelir.

MongoDB Özellikleri

  • Kullanımı ücretsizdir.
  • Döküman odaklı: MongoDB, NoSQL bir veritabanı olduğundan dolayı verileri döküman formatında saklar. Bu durum herhangi bir standart veri formatına bağımlı olmamasından dolayı esneklik ve kolaylık sağlar.
  • Sorgulama esnekliği: Bir alana (field) göre, belli aralıklara göre veya regular expression (regex) kullanılarak arama yapılabilmesine olanak tanır. Yapılan aramalarda sadece istenilen field’ların döndürülebilmesi sağlanabilir.
  • Indexleme: Database…


Bu yazımızda örnek bir node.js web uygulaması yapacağız. Öncesinde ise çalışabilmek için gerekli olan node.js ortamını kuracağız. Node.js kurulumunun yanı sıra, node.js güncelleme ve npm kurulumuyla ilgili de notlar paylaşıyor olacağım.

Node.js Kurulumu

Hızlıca node.js yükleme işlemlerinden bahsetmek gerekirse;
Yükleme paketini indirmek için Node.js Downloads sayfasına giriş yaparak işletim sisteminize uygun yükleme dosyasını indirip kurunuz (Windows için bu Windows Installer butonu olacaktır).

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra konsol ekranına giriş yaparak node -v komutunu girerek çalıştırın. Versiyon numarasını ekranda gördüyseniz node.js kurulumu tamamlanmış demektir.

Node.js yüklediğinizde npm uygulaması da beraberinde yüklenecektir. Bunu da npm -v komutu aracılığı ile bilgisayarınıza yüklenip yüklenmediğini kontrol edebilir…


İster front-end, isterseniz de back-end geliştirme yapıyor olun, er yada geç node.js sizi bulacaktır :) Sıklıkla duyduğumuz Node.js ve Npm kavramları nedir? ne işe yarar? bunlara kısaca değinelim.

Günümüz teknolojisiyle ve kullanım alanlarının genişlemesiyle JavaScript en çok tercih edilen yazılım dili oldu. Stack Overflow’un gelenekselleşen geliştirici anketlerinde (Stack Overflow Developer Survey 2018) üst üste altı yıldır, en yaygın kullanılan programlama dili seçilmesi bir tesadüf olmasa gerek.

Öncelerde web sayfalarında sadece kullanıcı etkileşimleri (tıklama, uyarı mesajları, pop-up’lar vb.) oluşturduğunu bildiğimiz yahut o amaçla kullanılmış kodlar, artık başlı başına bir uygulama olabilmekte. Artık tamamen JavaScript kullanarak oldukça performanslı, real-time ve ölçeklenebilir uygulamalar yapabilmek mümkün. İşte tüm bunları sağlayan platform ise şimdi bahsetmeye çalışacağım Node.js’tir.

Node.js Nedir?

Node.js, JavaScript tabanlı sunucu tarafında koşan, non-blocking I/O modelini kullanabilen bir platformdur. …

erhan kocabuga

senior software developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store